Cách thay đổi chữ hoa thành chữ thường trong excel và ngược lại

Nếu bạn có một đoạn văn bản trong Excel và muốn thay đổi chữ hoa thành chữ thường trong Excel hoặc ngược lại, bạn có thể sử dụng các hàm sau để thực hiện điều đó một cách dễ dàng. Đây là cách làm!

Để thay đổi chữ hoa hay thường của văn bản trong Excel, bạn có thể tự mình thực hiện bằng cách viết lại mọi ký tự cần thay thế hoặc bạn có thể để Excel xử lý. Excel có ba hàm độc quyền để thay đổi kí tự văn bản.

PROPER: Thay đổi kí tự đầu tiên thành chữ in hoa.
UPPER: Thay đổi văn bản thành chữ hoa.
LOWER: Thay đổi văn bản thành chữ thường.

Chúng ta hãy xem từng chức năng này tại nơi làm việc.

Xem thêm: Những hàm xử lý chuỗi kí tự trong Excel

Viết hoa các kí tự đầu tiên của văn bản

Hàm proper

Mục đích chính của hàm PROPER trong Excel là lấy văn bản bạn đã nhập và sau đó biến nó thành văn bản viết hoa những kí tự đầu tiên của từng chữ.

Hàm PROPER chỉ có một đối số: chính văn bản hoặc một ô chứa văn bản. Bạn không thể sử dụng hàm PROPER trên một phạm vi ô vì kết quả đầu ra được hiển thị trong một ô duy nhất.

Để thay đổi kí tự đầu viết hoa của văn bản ta làm như sau:

 • Chọn ô mà bạn muốn hiển thị đầu ra.
 • Trong thanh công thức, hãy nhập công thức bên dưới
=PROPER(B2)

B2 là ô đích trong ví dụ này, ô này chứa văn bản mà chúng ta định chuyển đổi.

 • Nhấn nút Enter.
 • Bây giờ Excel sẽ hiển thị chữ in hoa đầu tiền của mỗi từ trong văn bản.

Thay đổi chữ thường thành chữ in hoa trong excel

Thay đổi chữ thường thành chữ in hoa trong Excel

Để thay đổi kiểu chữ thường thành chữ in hoa trong excel, bạn sẽ phải sử dụng hàm UPPER trong Excel. Chức năng này được lập trình độc quyền để thay đổi chữ viết thường thành chữ in hoa. Giống như hàm PROPER, hàm UPPER chỉ có một đối số: chính văn bản. Nó không thể được sử dụng trên một phạm vi ô, vì đầu ra là một ô duy nhất.

 • Chọn một ô làm ô đầu ra của bạn.
 • Đi tới thanh công thức và nhập công thức bên dưới:
=UPPER(B2)

Thao tác này sẽ lấy văn bản từ ô đầu vào, là B2 trong ví dụ này, chuyển nó thành chữ hoa và sau đó hiển thị nó trong ô đầu ra.

 • Nhấn nút Enter.
 • Bây giờ Excel sẽ chuyển văn bản thành chữ hoa và hiển thị nó trong ô đầu ra.

Thay đổi chữ hoa thành chữ thường trong excel

thay đổi chữ hoa thành chữ thường trong excel

 

Giống như hai phần trước, bạn có thể sử dụng hàm LOWER để chuyển văn bản của mình từ chữ hoa thành chữ thường. Mục đích duy nhất của hàm LOWER là chuyển đổi văn bản thành chữ thường. Hàm LOWER giống hệt với các anh chị em của nó, vì nó có một đối số và không thể được sử dụng trên một phạm vi ô.

 • Chọn ô bạn muốn hiển thị văn bản đầu ra.
 • Nhập công thức bên dưới vào thanh công thức:
=LOWER(B2)

Hàm LOWER sẽ lấy nội dung của ô đầu vào (B2), chuyển nó thành chữ thường và sau đó hiển thị nó.

 • Nhấn nút Enter.
 • Văn bản của bạn sẽ xuất hiện bằng chữ thường trong ô đầu ra.

Bỏ qua công việc thủ công

Excel và các hàm của nó tồn tại để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, và bạn nên để chúng. Thay vì phải tự mình thay đổi trường hợp của từng chữ cái, giờ đây bạn có thể viết một công thức đơn giản phù hợp với bạn.

Xem thêm: Những hàm cần biết trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *