Hướng dẫn cách recovery password trên thiết bị Cisco

Có nhiều trường hợp chúng ta quên mất password hoặc nhân viên IT trước đã nghỉ việc, chúng ta không thể đăng nhập vào một thiết bị router hoặc switch để thiết lập thêm một cấu hình nào đó. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách recovery password trên thiết bị Cisco

ĐỐI VỚI ROUTER

Khởi động router vào chế độ ROM MONITOR: 

Tắt – bật router, nhấn tổ hợp phím <Ctrl+Break>

Khi đã vào được ROM MONITOR

Ta dùng lệnh cấu hình giá trị cho thanh ghị config-register là 0x2142 để bit thứ 6 có giá trị là 1 thì router trong lần khởi động kế sẽ không load cấu hình trong NVRAM, do đó chúng ta sẽ không bị hỏi password.

Rommon 1>Confreg 0x2142
Rommon 2>Reset

Khởi động lại router (trong chế độ 0x2142, không load NVRAM)

Sao chép toàn bộ cấu hình startup-config trong NVRAM vào running-config trong RAM.

Router> en
Router#copy startup-config running-config
Router#show run

Dùng lệnh show running-config trong priviledge mode để xem nội dung đã sao chép ra.

Router#
Router#conf t
Router (config)#no enable password

Nếu password lưu dưới dạng không mã hóa chúng ta có thể thấy được password cũ.
Trong trường hợp password mã hóa thì chúng ta xóa đi hoặc thay bằng password mới bằng lệnh trong global configuration mode.

Vào các interface đã được cấu hình (nếu có) gõ thêm lệnh no shut.

Router (config)#enable password 123
Router (config)#no enable secret
Router (config)#enable secret 123
Router (config)#line console 0
Router (config-line)#no login
Router (config-line)#no password
Router (config-line)#exit
Router (config)#int e 0
Router (config-if)#no shut
Router (config-if)#end

Dùng lệnh config-register để đổi lại giá trị là 0x2102 để router sẽ khởi động bình thường trở lại trong lần khởi động kế tiếp.

Router (config)#config-register 0x2102
Router (config)#end

Sau đó ghi lại thông tin từ running-config vào startup-config trong NVRAM bằng lệnh write.

Router#wr

Kiểm tra lại cấu hình bằng lệnh show version

Router#show version

Reload lại router

Router#reload

ĐỐI VỚI SWITCH

Rút nguồn ra khỏi switch (Thao tác này để khởi động lại switch)

Nhấn giữ phím MODE ở mặt trước của switch

Cắm nguồn trở lại switch

Nhả nút MODE trên switch ra khi đèn SYST LED chuyển từ màu vàng sang xanh lá cây. Khi nhả nút MODE trên switch thì đèn SYST LED sẽ ở trạng thái màu xanh để vào chế độ ROM MONITOR

Tiếp tục sử dụng những lệnh dưới đây:

Switch: flash_init (Khởi tạo bộ nhớ flash)

Switch: load_helper

Switch: dir flash: (Hiển thị nội dung của bộ nhớ flash)

Switch: rename flash:config.text flash:config.old (Thực hiện đổi tên của file cấu hình. Vì file cấu hình config.text có chứa mật khẩu)

Switch: boot (Khởi động lại switch)

Khi có dấu nhắc xuất hiện hỏi có muốn vào chế độ setup không, nhấn n để thoát khỏi dấu nhắc đó (Lúc này sẽ chuyển vào chế độ user)

Switch>enable

Switch# rename flash:config.old flash:config.text (Đổi lại tên file cấu hình trở về tên mặc định)

Destination filename [config.text] (Nhấn Enter)

Switch# copy flash:config.text system:running-config (Copy file cấu hình trong bộ nhớ flash)

768 bytes copied in 0.624 seconds

2960Switch# (File cấu hình được thực thi)

2960Switch# conf t (Chuyển cấu hình vào chế độ privileged)

2960Switch(config)#

2960Switch (config)# no enable secret
2960Switch# enable password 123 2960Switch (config)#exit
(Thực hiện thay đổi mật khẩu)

2960Switch# copy running-config startup-config (Lưu cấu hình đang chạy vào NVRAM với mật khẩu mới đã được thiết lập)

-Nhân Lê-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *