Cách sử dụng hàm CHAR trong Excel

Hàm CHAR trong Excel có thể rất hữu ích để làm sạch và trình bày dữ liệu văn bản. Đây là cách sử dụng nó.

Không phải lúc nào bạn cũng phải nhập những gì bạn muốn hiển thị trong một ô. Bạn có thể sử dụng mã ASCII cho ký tự đó để in nó trong một ô trong Excel. Điều này rất hữu ích khi không thể nhập ký tự bạn muốn nhập bằng các phương tiện thông thường.

Chức năng CHAR cho phép bạn in các ký tự và chữ cái bằng số ASCII của chúng. Đọc tiếp để tìm hiểu cách điều này có thể hữu ích và cách bạn có thể sử dụng chức năng CHAR.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm IF trong Google Sheets

Chức năng CHAR

CHAR là một hàm Excel cốt lõi nhận mã ASCII và trả về ký hiệu hoặc ký tự cho số đó. ASCII là viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Mã ASCII được sử dụng trong máy tính và hệ thống viễn thông, nơi chúng biến dữ liệu thành các định dạng kỹ thuật số tiêu chuẩn có thể được lưu trữ trong bộ lưu trữ của máy tính.

ASCII bao gồm các chữ cái tiếng Anh, số, hầu hết các ký hiệu và một số ký tự không in được như (nl). Chính những ký tự không in này làm cho CHAR trở thành một chức năng hữu ích. Ví dụ: bạn có thể thêm dấu ngắt dòng vào ô hoặc hàm bằng cách sử dụng hàm CHAR.

Hàm CHAR cũng có thể là một lối thoát thay thế khỏi các ký tự đại diện trong Excel. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng dấu hoa thị (*) trong một hàm nhưng không muốn nó là ký tự đại diện, bạn có thể sử dụng hàm CHAR để in nó.

Ngoài những cách sử dụng này, bạn cũng có thể sử dụng hàm CHAR trong Excel cho các chữ cái và số thông thường. Ví dụ: số 65 là mã ASCII cho chữ A.

=CHAR(number)

Hàm CHAR trong Excel là hàm thẳng và chỉ có một biến. Bạn chỉ cần cung cấp cho nó số ASCII cho một ký tự và nó sẽ trả về chính ký tự đó.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ký tự ASCII trong bảng ASCII mà Đại học Villanova đã tổng hợp lại. Bạn cũng có thể tạo một chương trình tìm giá trị ASCII của một ký tự.

Xem thêm: Cách thay đổi chữ hoa thành chữ thường trong Excel

Cách sử dụng hàm CHAR trong Excel

Để có ý tưởng về hàm CHAR, hãy sử dụng nó để nhập MUO vào một ô. Bạn có thể sử dụng dấu và (&) để kết hợp nhiều hàm CHAR với nhau trong một ô.

Số ASCII cho M, U và O lần lượt là 77, 85 và 79. Bây giờ chúng ta hãy viết những điều này bằng cách sử dụng hàm CHAR.

 1. Chọn ô mà bạn muốn hiển thị đầu ra. Chúng ta sẽ sử dụng ô A1.
 2. Nhập công thức bên dưới vào thanh công thức:
  =CHAR(77) & CHAR(85) & CHAR(79)

  Công thức này gọi ba hàm CHAR để nhập ba ký tự được chỉ định.

 3. Nhấn Enter. Ô bây giờ sẽ hiển thị MUO.

Thành thật mà nói, trong trường hợp này, việc gõ MUO sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bây giờ bạn đã biết cách sử dụng hàm CHAR, hãy cùng xem nó hoạt động với một ví dụ thực tế hơn.

Hàm CHAR trong Excel

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng hàm CHAR để tạo dấu ngắt dòng trong ô Excel. Mục đích là để một ô hiển thị văn bản Microsoft Excel với dấu ngắt dòng giữa Microsoft và Excel. Số ASCII cho ngắt dòng là 10.

 1. Chọn ô mà bạn muốn hiển thị văn bản. Chúng ta sẽ sử dụng ô A1 cho ví dụ này.
 2. Chuyển đến menu Home từ ribbon và nhấp vào Wrap Text.
 3. Đi tới thanh công thức và nhập công thức bên dưới:
  ="Microsoft" & CHAR(10) & "Excel"

  Điều này sẽ gọi hàm CHAR giữa hai từ và áp dụng ngắt dòng.

 4. Nhấn Enter.

Sử dụng hàm CHAR trong Excel

Biến số thành chữ cái với CHAR

CHAR là một chức năng cho phép bạn chuyển các số ASCII thành các ký tự của chúng. Ngoài các chữ cái và số điển hình, bạn có thể sử dụng chức năng CHAR để tích hợp các ký tự không in được như dấu ngắt dòng vào công thức của mình. Điều này có khả năng cho phép bạn tạo các công thức phức hợp phức tạp trong Excel.

Xem thêm: Cách sử dụng Keynote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *