Sử dụng hàm trong JavaScript

Hướng dẫn học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao
 • Các loại chú thích và câu lệnh trong JavaScript
 • Biến cơ bản trong JavaScript
 • Các kiểu biến dữ liệu trong JavaScript
 • Cách sử dụng biến và chuỗi trong JavaScript
 • Thay đổi nội dung HTML và khả năng hiển thị của JavaScript
 • Toán tử trong JavaScript
 • Sử dụng hàm trong JavaScript
 • Tạo ứng dụng Quiz bằng JavaScript
 • Tạo ứng dụng bảng tính bằng JavaScript
 • Tìm hiểu về mảng và vòng lặp trong JavaScript
 • Sử dụng vòng lặp While trong JavaScript
 • Câu lệnh điều kiện IF trong JavaScript

Chào các bạn quay lại với khóa học JavaScript của Kênh 49, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng hàm trong Javascript

Trong bài này mình sẽ nói về cách sử dụng hàm (Function) và tham số đầu vào (parameter). Đầu tiên ta tạo một function (hàm) để dùng parameter.

Mình sẽ tạo một hàm (Function) để hiển thị thông báo trên màn hình và đặt tên cho nó là alertMessage. Các bạn để ý dấu ngoặc đơn trong hàm này đó chính là parameter. Và các bạn sẽ hỏi parameter là gì. Parameter là một biến mà chúng ta đặt trong ngoặc đơn này, ta sẽ sử dụng biến đó trong function. Bạn có thể đặt tên cho parameter tùy ý. Và ở đây trong ví dụ này mình sẽ đặt tên cho parameter là message. Đặt parameter vào trong ngoặc cũng như khai báo một biến mới, nhưng chúng ta không viết chữ var trước tên biến như khai báo biến. Giờ chúng ta có thể dùng biến có tên message trong hàm của mình. Nếu muốn cộng hai số lại với nhau, ta có thể đặt 2 parameter, và cộng 2 parameter đó với nhau trong function.

Mình sẽ viết câu lệnh alert(message) và đừng quên thêm dấu; cuối câu lệnh nhé. Và giờ ta đã có câu lệnh hiển thị ‘message’ ra màn hình, nhưng ‘message’ vẫn chưa có giá trị nào. Dưới hàm function ta thêm một dòng alertMessage(“hello”); nữa như bên dưới ví dụ. Trong ngoặc đơn ta sẽ xác định giá trị cho hàm alertMessage(), và mình sẽ thử từ hello, và phải đặt từ hello trong dấu nháy đơn hoặc dấu kép vì nó là một chuỗi và kết thúc bằng ;

<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hàm trong Javascript - Kênh 49</title>
    <script type="text/javascript">
      function alertMessage(message)
      {
        alert(message);
      }
      alertMessage("hello");
    </script>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

Giờ mình sẽ lưu lại và chạy thử, ta sẽ thấy một thông báo hiện ra với nội dung hello và nhấn ok là hết.

Giờ ta có thể lặp lại thông báo đó bao nhiêu lần cũng được, và có thể đặt nội dung riêng cho từng thông báo

<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hàm trong Javascript - Kênh 49</title>
    <script type="text/javascript">
      function alertMessage(message)
      {
        alert(message);
      }
      alertMessage("hello");
      alertMessage("Welcome to Kênh49.vn");
      alertMessage("How are you?");
    </script>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

Các bạn lưu lại và chạy thử, sẽ thấy kết quả. Đây là cái hay của function, ta có thể dùng function nhiều lần và mỗi lần ra một kết quả khác nhau.

Cùng xem những gì chúng ta đã làm nhé. Đầu tiên ta tạo một function đặt tên cho nó là alertMessage với parameter là message. Và chức năng của alertMessage là hiện biến ‘message’ ra màn hình với lệnh alert(message). Câu hỏi chúng ta đặt ra là giá trị của biến ‘message’ được lấy từ đâu.

Giá trị của message sẽ được xét khi ta dùng function. Ta sẽ đặt giá trị “hello” trong dấu ngoặc vào function và function sẽ hiện nó ra màn hình. Các bạn đã thấy, mình chạy function 3 lần, và mỗi lần giá trị biến ‘message’ khác nhau. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi.

Và chúng ta cũng đã kết thúc bài học về cách sử dụng hàm trong JavaScript, hẹn các bạn ở những bài học tiếp theo

Series Navigation

<< Toán tử trong JavaScriptTạo ứng dụng Quiz bằng JavaScript >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *