[Lab9.3] Cấu hình Redundant Storage Space trên Windows Server 2012

Bài viết này giới thiệu cách tạo Storage Pool sử dụng tính năng Redundant Storage Space có trên Windows Server 2012, cho phép xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho công ty và khi có một ổ cứng vật lý bị hỏng thì người dùng vẫn có thể truy cập dữ liệu trên File Server như bình thường.

1. Yêu cầu bài lab:
+ Cấu hình một Pool mới với 5 ổ đĩa.
+ Tạo 2 phân vùng để kiểm tra.
– Phân vùng 1 là Three-way Mirror
– Phân vùng 2 là Two-way Mirror
+ Gỡ bỏ 2 ổ cứng để kiểm tra.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 1 máy Server Windows Server 2012 Datacenter (BKAP-SRV12-01)
+ Gắn thêm 5 ổ cứng.
3.Mô hình Lab:
[Lab9.3] Cấu hình Redundant Storage Space trên Windows Server 2012
[Lab9.3] Cấu hình Redundant Storage Space trên Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-SRV12-01, add thêm 5 ổ đĩa.
Cấu hình Redundant Storage Space
Kiểm tra ổ cứng sau khi lắp: vào Computer Management / Disk Management.
Click chuột phải tại Disk 1, chọn vào Online.

Cài đặt và cấu hình ổ đĩa cứng trên Windows Server 2012

Làm tương tự đối với Disk 2 , 3 , 4 , 5.
Click chuột phải tại Disk 1, chọn Initialize Disk.
Tại cửa sổ Initialize Disk, click chọn vào tất cả ổ đĩa, chọn vào MBR (Master Boot Record), OK.
Vào Server Manager / File and Storage Services
Cấu hình Redundant Storage Space
Tại File and Storage Services / Servers, click chọn vào Storage Pools.
Cấu hình Redundant Storage Space
Tại cửa sổ STORAGE POOLS, click chọn vào TASKS / New Storage Pool
Tạo 1 Pool mới bao gồm 5 ổ đĩa:
Tại cửa sổ Specify a storage pool name and subsystem, nhậpvào :
Name: BKAP
Next.
Tại cửa sổ Select physical disks for the storage pool, click chọn vào cả 5 ổ đĩa.
Cấu hình Redundant Storage Space trên Windows Server
Click vào Next , Create tại cửa sổ tiếp theo.
Cấu hình Redundant Storage Space trên Windows Server
Tại cửa sổ View results, click vào Close để kết thúc tiến trình.
Tạo phân vùng ổ đĩa mới có dung lượng 10 GB.
Click vào BKAP vừa tạo.
Tại cửa sổ VIRTUAL DISKS, click vào To create a virtual disk , start the New Virtual Disk Wizard.
Cấu hình Redundant Storage Space trên Windows Server
Tại cửa sổ Select the storage pool, click vào Next
Tại cửa sổ Specify the virtual disk name, nhập vào: Name: Data 1. Next.
Tại cửa sổ Select the storage layout, chọn Mirror , Next.
Tại cửa sổ Configure the resiliency settings, click chọn vào Three-way mirror.( khi hỏng 2 ổ cứng vẫn duy trì dữ liệu )
Tại Provisioning, click chọn vào Thin.
Tại cửa sổ Specify the size of the virtual disk, nhập vào : Virtual disk size:10 GBNext.
Tại cửa sổ Confirm selections, click vào Create.
Tại cửa sổ View results, click vào Close để kết thúc tiến trình.
Tiếp theo, tại cửa sổ New Volume Wizard, click vào Next.
Tại cửa sổ Select the server and disk, click vào Next.
Tại cửa sổ Specify the size of the volume, volume size:9.97 GB, click vào Next.
Tại cửa sổ Assign to a drive letter or folder, Drive letter:H
Tại cửa sổ Select file system settings, nhập vào : Volume label: Data1.
Tại cửa sổ Confirm selections, click chọn vào Create.
Tại cửa sổ Completion, click vào Close.
Ổ H sau khi được tạo:

Tạo dữ liệu trong ổ H.
Tạo thêm ổ mới để so sánh và kiểm tra.
Tại cửa sổ VIRTUAL DISKS /TASKS, click chọn vào New Virtual Disks
Cấu hình Redundant Storage Space
Tại cửa sổ Specify the virtual disk name, nhập vào: Name:Data 2.
Tại cửa sổ Select the storage layout, click chọn vào Mirror.
Tại cửa sổ Configure the resilience settings, click chọn vào Two-way mirror.
Tại cửa sổ Specify the provisioning type, click chọn vào Thin.
Tại cửa sổ Confirm selections, click vào Create.
Tại cửa sổ Assign to a drive letter or folder, Drive letter:K
Tại cửa sổ Select file system settings, Volume label:Data2.
Tại cửa sổ Confirm selections, click vào Create.
Ổ đĩa K sau khi được tạo:
Gỡ bỏ 2 ổ cứng để kiểm tra: gỡ bỏ ổ cứng 3 và ổ cứng 4.
Chỉ còn ổ H là đang hoạt động.
error: Content is protected !!