Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab8.1] Triển khai mạng với IPv6
Triển khai mạng với IPv6

[Lab8.1] Triển khai mạng với IPv6

by admin
1664 views
1. Yêu cầu bài lab:
+ Thiết lập mạng IPv6 theo sơ đồ Lab 8.1.
+ Tắt thiết lập địa chỉ IPv4 trên card mạng.
+ Thiết lập tính năng Routing and Remote Access Server để nối thông 2 dải mạng.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 3 máy ảo cài HĐH Windows Server 2012 Datacenter.
+ Kết nối theo mô hình lab 8.1.
3. Mô hình lab:
[Lab8.1] Triển khai mạng với IPv6
[Lab8.1] Triển khai mạng với IPv6
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy Server BKAP-SRV12-02
Đặt card mạng chế độ “VMnet 2”.
Tại cửa sổ VMnet2 Properties, bỏ dấu tích tại tùy chọn IPv4.
Triển khai mạng với IPv6
Click vào tùy chọn IPv6, chọn Properties.
Tại cửa sổ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties, thiết lập địa chỉ IPv6.
Click chọn vào Use the following IPv6 address, nhập vào các thông số sau:
IPv6 address: 2001:db8:1::2
Subnet prefix length: 64
Default gateway: 2001:db8:1::1
Triển khai ipv6
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-01, đặt địa chỉ IPv6 cho 2 card mạng VMnet2 và VMnet3 (thực hiện tắt tùy chọn IPv4 cho 2 card VMnet2 và VMnet3).
Địa chỉ card VMnet2 của máy BKAP-SRV12-01.
Triển khai mạng với IPv6
Địa chỉ card VMnet3 của máy BKAP-SRV12-01.
Triển khai mạng với IPv6
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-03, đặt địa chỉ IP cho card mạng VMnet3.
Triển khai mạng với IPv6
Chuyển về máy BKAP-SRV12-01, thực hiện ping đến 2 máy BKAP-SRV12-02 và BKAP-SRV12-03.
Triển khai mạng với IPv6
Thực hiện cài đặt và cấu hình dịch vụ Routing and Remote Access.
Vào Server Manager / Add roles and features.
Tại cửa sổ Select server roles, click chọn vào Remote Access.
Triển khai mạng với IPv6
Tại cửa sổ Select role services, click chọn vào Routing.
Triển khai mạng với IPv6
Click Install /Finish tại các cửa số tiếp theo để Server bắt đầu cài đặt và kết thúc tiến trình cài đặt dịch vụ.
Cấu hình dịch vụ RRAS:
Server Manager / Tools / chọn vào Routing and Remote Access.
Cấu hình dịch vụ RRAS:
Tại cửa sổ Routing and Remote Access, click chuột phải tại BKAP-SRV12-01 (local), chọn vào Configure and Enable Routing and Remote Access.
Triển khai mạng với IPv6
Tại cửa sổ Configuration, click chọn vào tùy chọn Custom configuration.
Triển khai IPv6
Tại cửa sổ Custom Configuration, click vào tùy chọn Lan routing.
Click vào Finish/Start Services tại các cửa sổ tiếp theo để kết thúc quá trinh cầu hình dịch vụ RRAS.
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-03 thực hiện ping sang máy BKAP-SRV12-02 và ngược lại.

Related Posts

error: Content is protected !!