Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab5.1] Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng
Giám sát lưu lượng mạng trên Server 2012

[Lab5.1] Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng

by admin
569 views

Giám sát mạng là một chức năng đa dạng với nhiều nhiệm vụ mà người quản trị hệ thống mạng máy tính cần phải thực hiện. Để đơn giản hóa công tác quản trị và nâng cao hiệu năng của hệ thống mạng, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Tool Network Monitor 3.4, một bộ công cụ giám sát lưu lượng mạng trên Windows Server 2012.

1. Yêu cầu bài lab:
+ Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 trên máy Server BKAP-SRV12-01.
Chụp lưu lượng mạng bằng Network Monitor.
Phân tích lưu lượng mạng mà chúng ta vừa bắt.
Lọc lưu lượng mạng.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Trên máy Server BKAP-DC12-01 đã nâng cấp lên Domain Controller: bkaptech.vn.
+ Máy Server BKAP-SRV12-01 đã Join vào miền bkaptech.vn.
+ Máy trạm BKAP-WRK08-01 đã Join vào miền bkaptech.vn.
3. Mô hình Lab:
[Lab5.1] Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng
[Lab5.1] Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-DC12-01:
Tạo OU IT, trong OU IT tạo User hungnq.
Tạo OU trên Server 2012
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01, thực hiện Join vào Domain, đăng nhập bằng tài khoản hungnq.
Join-Domain-may-Client
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-01, tiến hành Join máy Server vào Domain, đăng nhập bằng tài khoản Administrator.
Join Domain
Thực hiện trên máy BKAP-SRV12-01, cài đặt công cụ Network Monitor 3.4
Click vào Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.
Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạn
Mở công cụ Network Monitor 3.4, Click chọn vào New capture tab để mở tab mới.
Giám sát lưu lượng mạng trên Server 2012
Click chọn vào Start ( hoặc ấn F5) để công cụ bắt đầu quá trình làm việc.
Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-01, thực hiện ping sang máy BKAP-SRV12-01 và BKAP-DC12-01.
Ping đến máy BKAP-SRV12-01.
Ping đến máy BKAP-DC12-01.

Trên máy BKAP-SRV12-01, bắt được gói tin khi máy trạm thực hiện ping đến máy DC.
Giám sát lưu lượng mạng trên Server 2012
Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng

Related Posts

error: Content is protected !!