Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab10.3] Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012

[Lab10.3] Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012

by admin
112 views

Offline Files là một tính năng cho phép bạn truy cập vào các file được lưu trên mạng của mình trong cả những thời điểm mạng hoặc các file không có sẵn. Tính năng này cho phép bạn chọn các file hay các thư mục nào mà bạn muốn có sẵn khi offline, sau đó nó sẽ tạo các copy nội bộ trên máy tính của bạn. Các copy này được gọi là các offline file và có thể được truy cập bất cứ thời điểm nào. Khi bạn kết nối trở lại với mạng của mình, Windows sẽ tự động đồng bộ các file offline này của bạn với location nơi chúng được lưu trên mạng. Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn cách Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012.

1. Yêu cầu bài Lab:
+ Cấu hình Offline Files
+ Kiểm tra sau khi cấu hình.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Máy BKAP-DC12-01 quản lý miền bkaptech.vn, dùng để tạo OU, Group, User.
+ Máy BKAP-SRV12-01 Join vào miền dùng để cấu hình Offline File.
+ Máy BKAP-WRK08-01 Join vào miền dùng để kiểm tra sau khi cấu hình.
3. Mô hình Lab:
[Lab10.3] Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
[Lab10.3] Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Trên máy BKAP-DC12-01, thực hiện tạo OU, Group, User. Add User vào Group.
Cấu hình và phân quyền chia sẻ dữ liệu trên Windows Server
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-01, Join vào Domain, đăng nhập bằng tài khoản Administrator của miền.
Tạo thư mục chia sẻ và cấu hình Offline cho phòng ban IT.
Vào ổ C, tạo thư mục HN, trong thư mục HN, tạo 2 thư mục con là IT và Sale.
Click chuột phải vào thư mục IT. Chọn Properties, tại cửa sổ IT Properties, click chọn vào Advanced Sharing
Tại cửa sổ Advanced Sharing, click chuột vào Permissions.
Tại cửa sổ Permissions fot IT, thực hiện xóa group Everyone, sau đó tiến hành Add vào Group GG_S_IT(GG_S_IT có quyền Change và Read).
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Cấu hình Offline Files
Cấu hình Offline trên thư mục IT:
Tại cửa sổ Advanced Sharing, click chuột vào Caching.
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Offline Settings, click chuột vào dòng Add files and programs that users open form the shared folder are automatically available offline. OK.
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ IT Properties, chuyển sang tab Security, sau đó click vào Advanced.
Cấu hình Offline Files
Tại cửa sổ Advanced Security Setting for IT, click vào Disable inheritance.
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Block Inheritance, click chọn vào dòng Remove allinheri ted permissions from this objectOK.
Cấu hình và phân quyền chia sẻ dữ liệu
Tại cửa sổ IT Properties / Tab Security. Click vào Edit.
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Permissions for IT, click vào Add, tiến hành add User Administrator và Group GG_S_IT vào khung Group or user names. Phân quyền như sau:
Administrator: Full control
GG_S_IT: Modify
Thư mục Sale tiến hành Share bình thường, ko cấu hình Offline file.
Trong folder IT tạo các tài liệu IT
Trong folder Sale tạo các tài liệu Sale
Chuyển sang máy Clien Win 8 thực hiện Join vào domain để kiểm tra.
Đăng nhập bằng User hungnq trong phòng ban IT.
User hungnq không thuộc phòng ban Sale nên ko truy cập được vào thư mục Sale.
User hungnq thuộc phòng ban IT nên được phép truy cập vào thư mục IT.
Cấu hình Offline trên máy Client:
Tại cửa sổ Network, click vào thư mục IT đã được share, chọn Always available offline.
Cấu hình Offline Files trên Windows Server 2012
Tiếp theo click vào Map Network Drive
Map Network Drive
Map Network Drive
Logout tài khoản hungnq, đăng nhập bằng tài khoản nghialv.
Click vào thư mục Sale đã được share, chọn Map network Drive
Đăng nhập lại tài khoản hungnq.
Chuyển sang máy BKAP-SRV12-01, tiến hành tắt card mạng để kiểm tra Offline.
Chuyển sang máy Client Win 8, tiến hành kiểm tra.
Đăng nhập bằng tài khoản hungnq đã cấu hình offline file, truy cập vào ổ đĩa Z thành công.
Cấu hình Offline Files
Kiểm tra truy cập thư mục Sale bằng tài khoản nghialv, ko truy cập được thư mục, do tài khoản này ko được cấu hình offline file.
Kiểm tra truy cập thư mục Salebằng tài khoản nghialv, ko truy cập được thư mục, do tài khoản này ko được cấu hình offline file.

Related Posts

error: Content is protected !!