Hướng dẫn tạo file Ghost

Ghost là một trong những phương thức dân IT hay dùng để sao lưu lại một bản Windows dự phòng, phòng khi có sự cố đối với máy tính của mình. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một file ghost.

B1: Đầu tiên khi tạo file ghost, ta khởi động máy tính vào chế độ Boot

B2: Chọn Dos Program

Tạo file ghost

B3: Chọn Backup Tools

B4: Chọn Norton Ghost 11.5

Hướng dẫn tạo file ghost

B5: Chọn Ghost Normal

B6: Màn hình khởi động Norton Ghost, chọn OK

Hướng dẫn tạo file ghost

B7: Chọn Local ->Disk -> To Image

B8: Lựa chọn phân vùng cần ghost xong nhấn OK.

Tạo ghost

B9: Chọn phân vùng lưu file ghost, nhập tên file ghost vào ô File Name, nhấn Save

Tạo file ghost

B10: Chọn No, Hight hoặc Fast để tiến hành tạo file ghost

B11: Quá trình lưu file ghost bắt đầu

Khi quá trình ghost hoàn tất, file ghost sẽ được lưu tại phân vùng ta chọn trước đó.

Bài tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn bung file ghost khi máy tính của bạn bị lỗi.

Chúc các bạn thành công!

error: Content is protected !!