Các kiểu biến dữ liệu trong JavaScript

Hướng dẫn học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao
 • Các loại chú thích và câu lệnh trong JavaScript
 • Biến cơ bản trong JavaScript
 • Các kiểu biến dữ liệu trong JavaScript
 • Cách sử dụng biến và chuỗi trong JavaScript
 • Thay đổi nội dung HTML và khả năng hiển thị của JavaScript
 • Toán tử trong JavaScript
 • Sử dụng hàm trong JavaScript
 • Tạo ứng dụng Quiz bằng JavaScript
 • Tạo ứng dụng bảng tính bằng JavaScript
 • Tìm hiểu về mảng và vòng lặp trong JavaScript
 • Sử dụng vòng lặp While trong JavaScript
 • Câu lệnh điều kiện IF trong JavaScript

Chào mừng các bạn đến với serial Hướng dẫn học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về biến, cách khai báo biến. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu biến dữ liệu trong JavaScript, cách sử dụng từng loại biến

BIẾN SỐ CƠ BẢN

Loại đầu tiên mình muốn giới thiệu đến với các bạn trong bài học các kiểu biến dữ liệu này chính là biến số. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một biến và đặt tên nó là x, và đặt nó bằng một số bất kì, ở đây mình sẽ đặt 20. Và đừng quên kết thúc bằng chấm phẩy nhé (;), bài trước mình cũng đã nhắc nhiều rồi. Ở dòng tiếp theo mình sẽ in ra giá trị, nếu bạn nào quên lệnh để làm sao in ra giá trị thì tham khảo đoạn code bên dưới

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = 20;
      document.write(x);
    </script>
    
  </body>
</html>

Và bạn sẽ thấy, mỗi khi chúng ta chạy chương trình trên web, biến này sẽ được in ra. Bạn có thể thấy mình đã đặt số bằng với biến. Ngoài ra các bạn có thể đặt biến kèm với các dấu thập phân nữa. Song song với số nguyên JavaScript còn có thể làm việc với các số thập phân và số âm nữa.

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = -20,333;
      document.write(x);
    </script>
    
  </body>
</html>

Về cơ bản, bạn muốn làm việc với bất kì số nào trong lập trình thì JavaScript hoàn toàn có thể xử lý được.

BIẾN CHUỖI VĂN BẢN

Chúng ta đã tìm hiểu về tất cả số rồi, giờ chúng ta sẽ nói về biến chuỗi văn bản. Văn bản trong JavaScript thực chất là các xâu kí tự. Nếu bạn muốn gán một biến bằng một xâu văn bản thì hãy đặt biến bằng các dấu nháy kép sau đó gõ văn bản trong dấu nháy đó.

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = "Welcome to kenh49.vn";
      document.write(x);
    </script>
    
  </body>
</html>

Nếu không đặt biến trong dấu kép, thì JavaScript sẽ hiểu rằng bạn đang gán biến này bằng với một biến khác.

Giờ thì có một vấn đề, nếu bạn muốn có một biến và đặt một biến đó bằng một câu. Ví dụ như: John said: “I Love Kenh49.vn”. Khi bạn chạy chương trình và thấy đoạn mã này sẽ không hoạt động. Nguyễn nhân là toàn bộ xâu văn bản của bạn phải nằm trong dấu ngoặc kép. var x = “John said: “I Love Kenh49.vn””; đoạn mã sẽ được hiểu là đây là biến x và đây là dấu ngoặc kép mở, đây là dấu ngoặc kép đóng. Do đó đoạn này sẽ là giá trị được đặt bằng với biến. Vậy thì phía sau chuẩn ta cần có gì trong khi phía trước đã đủ hai dấu ngoặc kép. Javascript không thông minh đến nổi hiểu đây là một câu nói và dấu ngoặc kép này thực sự là một phần của biến.

Vậy để cho Javascript biết rằng dấu ngoặc ở đây nên được để bên trong biến đó thì chúng ta cần thêm một kí tự gọi là kí tự thoát. Ký tự thoát sẽ thực hiện lấy kí tự tiếp theo và chuyển ký tự đó thành một văn bản bình thường.

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = "John said: "I Love Kenh49.vn ""
      document.write(x);
    </script>
    
  </body>
</html>

Hai kí từ này chính là kí tự thoát, và giờ JavaScript sẽ hiểu dấu này ” và dấu này ” chính là dấu ngoặc kép. Và mọi thứ nằm trong đó chỉ có thể là giá trị của biến. Bạn lưu lại và chạy chương trình, ta sẽ thấy trình duyệt sẽ hiện John said: “I Love Kenh49.vn”. Và hãy nhớ, khi bạn muốn thoát ra một kí tự thì phải dùng dấu gạch chéo lùi

BIẾN BOOLEAN

Biến boolean hay còn được gọi là biến true false. Biến này có ý nghĩa đặc biệt trong JavaScript. Mỗi khi bạn xem một chương trình và thấy chương trình sử dụng true hay false thì đó là chính cách tạo ra biên boolean

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = true;
      document.write(x);
    </script>
    
  </body>
</html>

BIẾN NULL

Loại biến thứ tư trong bài học các kiểu biến dữ liệu này là biến null. Mỗi khi bạn đặt biến đó bằng null thì tức là biến đó không có giá trị gì hết, giá trị này hoàn toàn khác với 0. Null giống như là biến rỗng nhiều hơn.

Nghe qua có vẻ hơi mơ hồ phải không, đừng lo lắng, bạn sẽ xem tác dụng của chúng ở những bài học sau. Ở đây mình chỉ muốn đề cập đến các kiểu biến dữ liệu thôi. Tóm lại bài hôm nay bạn chỉ cần nhớ có thể dùng các số, các chữ cái, trong trường hợp dùng các chữ cái thì nhớ đặt chúng trong dấu ngoặc kép. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.

Series Navigation

<< Biến cơ bản trong JavaScriptCách sử dụng biến và chuỗi trong JavaScript >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *